Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania

Resurse utile

Să înţelegem politica de cooperare pentru dezvoltare - material realizat de DG Comunicare/Comisia Europeană

Bugetul Uniunii Europene în 2015

 Țările din afara UE care primesc ajutor de la bugetul UE se împart în 3 grupuri principale:

  • țările din zonele aflate în curs de dezvoltare cu care unele state membre au legături istorice       puternice,în special țările din Africa, Pacific și Caraibe
  • țările vecine - din Europa de Est, nordul Africii și Orientul Mijlociu
  • țările care se pregătesc să adere la UE (candidate sau potențial candidate).


Exemple de programe derulate în 2015:

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (2,4 miliarde EUR)
Instrumentul european de vecinătate (2 miliarde EUR)
Instrumentul de asistență pentru preaderare (1,6 miliarde EUR)

Fondul European de Dezvoltare (EDF)

Fondul European pentru Dezvoltare (EDF) este principalul instrument de distribuţie a asistenţei oficiale pentru dezvoltare acordată statelor în curs de dezvoltare, denumite generic ţările ACP, dar şi statelor  şi teritoriilor de peste mări (OCT).

EDF - a fost creat în anul 1957 prin Tratatul de la Roma, este calculat pe o perioadă de 5 ani şi corespunde unor Convenţii semnate.

Pentru cel de-al zecelea Fond (destinat perioadei 2008-2013) au fost alocate 22, 682 milioane euro.

Din această suma 21, 966 milioane sunt alocate ţărilor ACP, 286 milioane ţărilor OCT şi 430 milioane către Comisie pentru a suporta cheltuielile cu programarea şi implementarea EDF. Pentru statele ACP, suma este distribuită astfel: 17, 766 milioane către programele naţionale şi regionale, 2,700 euro pentru cooperarea în cadrul ţărilor ACP şi cooperare regională şi 1,500 milioane pentru Investment Facilities.

Strategia UE privind reducerea riscului de dezastre în statele aflate în curs de dezvoltare

Prezenta strategie are la bază Articolul 180 din Tratatul Uniunii Europene şi este complementară iniţiativelor UE în domeniul schimbărilor climatice. Scopul acesteia este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi eradicarea sărăciei prin reducerea riscului de dezastre în ţările vulnerabile. De asemenea, conţine obiectivele acestui demers, metodele de intervenţie, modalităţile de implementare, dar şi instrumentele UE de finanţare.

Acordul de la Cotonou

Semnat la data de 23 iunie 2000 la Cotonou, pe o perioadă de 20 de ani, acordul semnifică un parteneriat între Comunitatea Europeană şi statele membre şi Grupul de state ACP Africa,Caraibe şi Pacific bazat pe mai multe dimensiuni-cooperarea pentru dezvoltare, cooperarea economică şi comercială, dimensiunea politică, o mai mare implicare a societăţii civile, a sectorului privat şi a altor actori non-statali.

Acesta îşi propune să înlesnească procesul de dezvoltare economică, socială şi culturală în ţările mai puţin dezvoltate, contribuind astfel la promovarea păcii în aceste regiuni, a unui mediu stabil din punct de vedere politic.

Conform articolului 95, Acordul poate fi revizuit o dată la 5 ani, excepţie făcând chestiunile legate de cooperarea economică şi cea comercială.

Principiile de la Istanbul

Autentificare intranet
> ti-ai uitat parola? click aici!

FOND

Website realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Agentiei de Dezvoltare Austriece, prin proiectul european TRIALOG.