Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania

Proiect ACF 2021 - 2023

RAPORTUL AIDWATCH 2021. O COMISIE GEOPOLITICĂ: CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR SAU JOCUL DE-A POLITICA?

Active-citizens-fund-4x-1

Începând din 2005, CONCORD Europe monitorizează modul în care Asistența Oficială pentru Dezvoltare este acordată la nivelul UE și a statelor sale membre, punând accent nu doar pe cantitate, ci și pe calitatea și eficacitatea acesteia, concluziile rezultate în urma acestui proces fiind folosite pentru a responsabiliza Uniunea Europeană cu privire la importanța îndeplinirii angajamentelor internaționale asumate, în vederea eradicării sărăciei globale și a asigurării unei dezvoltări durabile a țărilor partenere.

Cel mai recent raport AidWatch lansat de CONCORD Europe semnalează faptul că, deși în prezent asistăm cu toții la o creștere îngrijorătoare a ratei sărăciei globale, pe fondul efectelor de ordin social și economic generate de pandemie, volumul Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare (AOD) acordată de Uniunea Europeană și de statele sale membre în 2020 este insuficient, acestea aflându-se în continuare în urma angajamentelor internaționale asumate în materie de finanțare a dezvoltării (0.7% din VNB target colectiv UE și individual pentru țările UE15, respectiv 0.33% din VNB target individual pentru restul țărilor UE).

Acesta atrage atenția asupra necesității urgente de a crește atât cantitatea, cât și calitatea Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare acordate de Comisia Europeană și de statele membre UE în perioada următoare, în special în vederea combaterii efectelor generate de pandemie și a reducerii inegalităților  produse de aceasta, în acest sens, Uniunea Europenă, cel mai mare donator de AOD din lume, deținând un rol esențial.

Raportul arată că deși în 2020 Asistența Oficială pentru Dezvoltare (ca procent din VNB) acordată de UE a înregistrat o ușoară creștere, atingând nivelul de 0.5%, comparativ cu 0.43% în 2019, creșterea nu este relevantă, aceasta fiind explicată prin scăderea nivelului VNB al UE ca urmare a efectelor economice produse de pandemie și de ieșirea Marii Britanii din UE la începutul anului 2020. Drept urmare, pentru a asigura o creștere în termeni reali a asistenței acordate, UE și statele sale membre trebuie să majoreze semnificativ bugetele dedicate asistenței pentru dezvoltare.

De asemenea, raportul din acest an analizează abordarea inițiativei Team Europe în țările partenere din perspectiva celor patru principii ale dezvoltării eficace, cu accent pe transparență și angajarea societății civile, precum și noul instrument de finanțare al UE dedicat cooperării pentru dezvoltare, Global Europe, care, deși introduce câteva modificări binevenite, lasă totuși loc anumitor îngrijorări

Dintre recomandările prezentate în cuprinsul raportului AidWatch de anul acesta:

· UE (inclusiv statele sale membre) trebuie să îmbunătățească cantitatea și calitatea Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare acordate, pentru a-și consolida rolul de actor relevant în asigurarea dezvoltarii durabile la nivel global, precum și în implementarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;

· Comisia Europeană și statele membre ale UE trebuie să facă în continuare eforturi susținute pentru a-și îndeplini angajamentele în materie de AOD până în 2030 - angajamente pe care pandemia și consecințele sale sociale și economice asupra dezvoltării le-au adus și mai mult în prim plan;

· Comisia Europeană și statele membre ale UE nu ar trebui să recurgă la economii bazate pe reducerea bugetelor destinate asistenței pentru dezvoltare, întrucât AOD în termeni reali trebuie să țină pasul cu schimbările economice post-pandemie;

· Instituțiile UE nu ar trebui să scadă eficacitatea AOD prin utilizarea finanțării NDICI-Europa globală în scopul atingerii unor obiective de dezvoltare, fiind necesar să acorde o atenție specială reducerii sărăciei și a inegalităților din țările partenere prin intermediul AOD;

· Comisia Europeană ar trebui să facă eforturi pentru a stabili un parteneriat echitabil cu Africa, care să garanteze țărilor africane, atât spațiul politic care să permită realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, cât și un rol semnificativ în stabilirea cadrului UE privind finanțarea dezvoltării.

Specific pentru România, recomandările sunt următoarele:

· Creșterea bugetelor destinate AOD începând cu 2022 (în special, AOD bilaterală);

· Continuarea și consolidarea măsurilor care vizează dezvoltarea capacității societății civile prin finanțare adecvată și constantă, precum și prin implicarea acesteia în mecanismele de consultare la toate nivelurile instituționale;

· Asigurarea volumului corespunzător de AOD acordată țărilor cel mai puțin dezvoltate (LDCs) conform angajamentelor asumate la nivel internațional în materie de finanțare pentru dezvoltare (0,20% din VNB pentru LDCs). Țările cel mai puțin dezvoltate sunt cele mai vulnerabile la consecințele socio-economice și sanitare ale pandemiei. Sprijinul pentru țările cel mai puțin dezvoltate este crucial pentru a preveni crizele umanitare cauzate de lipsa de alimente și de prăbușirea sistemelor de sănătate.

· Creșterea focusului asupra eficacității și impactului dezvoltării în țările partenere și intensificarea monitorizării și evaluării sistematice în conformitate cu principiul „Leave No One Behind”.

Întregul raport poate fi citit aici: 2021 - AidWatch Reports (concordeurope.org)

Pagina de țară poate fi găsită aici.

Începând din 2005, CONCORD Europe monitorizează modul în care Asistența Oficială pentru Dezvoltare este acordată la nivelul UE și a statelor sale membre, punând pe accent nu doar pe cantitate, ci și pe calitatea și eficacitatea acesteia, concluziile rezultate în urma acestui proces fiind folosite pentru a responsabiliza Uniunea Europeană cu privire la importanța îndeplinirii angajamentelor internaționale asumate, în vederea eradicării sărăciei globale și a asigurării unei dezvoltări durabile a țărilor partenere.

În calitate de membru al CONCORD, FOND contribuie anual la realizarea paginii de țară dedicată analizării modului de acordare la nivel național a Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare. Anul acesta, colectarea datelor și realizarea paginii de țară au fost realizate de FOND în cadrul proiectului Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România. Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite aici.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

„Proiect derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND),  cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați http://www.eeagrants.org.”

CONCORD este confederația europeană pentru ajutor și dezvoltare, reprezentând peste 2.600 de ONG-uri în Uniunea Europeană.

Raport AIDWATCH 2021 ,,A Geopolitical Commission: Building Partnerships or Playing Politics" lansat de CONCORD Europe poate fi accesat aici.

Pagina de țară a Raportului AIDWATCH 2021 poate fi accesată aici.
.

Raportul final al ediției din 2021 a Şcolii Române de Dezvoltare este disponibil aici.

Școala Română de Dezvoltare, ediția a 13-a “Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”

Active-citizens-fund-4x-1

În data de 22 iulie 2021, a avut loc cea de-a 13-a ediție a Școlii Române de Dezvoltare, eveniment de referință organizat anual de FOND. Școala Română de Dezvoltare s-a dezvoltat de-a lungul anilor prin networking pentru o serie de stakeholderi, precum: reprezentanţi ai ministerelor de linie din România, ai sectorului neguvernamental și mediul academic. Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România.

Ediția de anul acesta a reunit actori importanți în domeniul cooperării pentru dezvoltare, iar pe durata desfășurării evenimentului au luat cuvântul membri ai societății civile, îndeosebi din partea organizațiilor non-guvernamentale, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice care acționează în domeniul dezvoltării internaționale.

Cea de-a 13 ediție a fost organizată în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19:Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”.

Evenimentul a fost deschis de către președintele FOND, domnul Ștefan Cibian, care a condus discuțiile primului panel „National Recovery versus European recovery mechanism post-COVID-19/Relaunching & Resilience” alături de invitați precum domnul europarlamentar Victor Negrescu și domnul Consilier de Stat László Borbély.

Cel de-al doilea panel „Financing for Development – tendencies in post-COVID-19 era and the new priorities”, a fost moderat de către doamna Luciana Ghica, Conferențiar Universitar la Universitatea din București, alături de vorbitori din cadrul instituțiilor naționale, domnul Gabriel Mareș – Director Unitatea pentru Politici de Dezvolatare și Umanitare (MAE), domnul Cătălin Harnagea – Director General RoAid, doamna Sarah Strack – Director FORUS și doamna Celia Cranfield – Senior Policy și Advocacy Adviser CONCORD Europe.

În continuarea evenimentului, vice-președintele FOND, doamna Anca Ciucă a deschis discuțiile din cadrul workshop-ului „Civil society resilience during COVID-19 pandemic – networks” alături de invitații evenimentului – reprezentanți ai societății civile din România, precum: domnul Ionuț Jugureanu – vice-președinte FONPC, doamna Mihaela Munteanu – Communications & Advocacy Director FONSS, doamna Ștefana Miret – membru bord Federația VOLUM, doamna Simona David Crisbășanu – vice-președinte Coaliția pentru Educație, doamna Tomina Vodarici – representant ASHOKA. În cadrul workshop-ului, invitații au analizat și împărtășit principalele provocări și obstacole organizaționale generate de criza de COVID-19.

În cadrul ultimului workshop, membrii FOND au împărtășit experiențele, provocările generate de criza pandemică, dar și oportunitățile valorificate din ultimul an.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) în și beneficiază de o finanțare în valoare de 215 023 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați https://eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la https://activecitizensfund.ro.

English below:

 The 13th edition of the Romanian Development Camp

 “Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”

On July 22, 2021, the 13th edition of the Romanian Development Camp took place, a reference event organized annually by FOND. The Romanian Development Camp has developed over the years in a networking framework for a series of stakeholders, such as: representatives of ministries in Romania, the non-governmental sector and academia. The event took place within the project Strengthening the Capacity and Sustainability of FOND and NGOs Active in International Development Cooperation in Romania.

This year's edition brought together important actors in the field of development cooperation, and during the activities participated members of civil society, especially from non-governmental organizations, along with representatives of public institutions working in the field of international development.

The 13th edition was organized in the context of the crisis generated by the COVID-19 pandemic: “Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”.

The event was opened by the President of the FOND, Mr. Stefan Cibian, who led the discussions of the first panel "National Recovery versus European recovery mechanism post-COVID-19 / Relaunching & Resilience" with guests such as Mr. Victor Negrescu – Romanian Member of the European Parliament and Mr. László Borbély – State Counsellor, National SDG Coordinator, Government of Romania.

The second panel "Financing for Development - trends in post-COVID-19 era and the new priorities", was moderated by Ms. Luciana Ghica - Associate Professor, Faculty of Political Science, Bucharest University, together with speakers from national institutions, Mr. Gabriel Mareș - Director of Development and Humanitarian Policies Unit, Ministry of Foreign Affairs of Romania, Mr. Cătălin Harnagea - General Director of Romanian Agency for International Development Cooperation, Ms. Sarah Strack - Director of FORUS and Ms. Celia Cranfield - Senior Policy and Advocacy Adviser CONCORD Europe.

Following the event, the Vice-Chairwoman of FOND, Mrs. Anca Ciucă opened the discussions within the workshop "Civil society resilience during COVID-19 pandemic - networks" with the guests of the event - representatives of Romanian civil society, such as: Mr. Ionuț Jugureanu - Vice-Chairman FONPC, Ms. Mihaela Munteanu - Communications & Advocacy Director FONSS,  Ms. Ștefana Miret - Board Member VOLUM Federation, Ms. Simona David Crisbășanu - Vice-Chairwoman Education Coalition, Mrs. Tomina Vodarici - ASHOKA representative. During the workshop, the guests analyzed and shared the main organizational challenges and obstacles generated by the COVID-19 crisis.

During the last workshop, FOND members shared the experiences, the challenges generated by the pandemic crisis, but also the opportunities exploited in the last year.

"Working together for a green, competitive and inclusive Europe."

The project is implemented by and benefits from a 215 023 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit http://www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at http://www.activecitizensfund.ro.

Procesul de planificare strategică FOND 2021-2025

Active-citizens-fund-4x-1

La mai bine de un an de la începutul pandemiei de COVID-19, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND a organizat, primul eveniment față în față cu organizațiile membre cu scopul de a începe procesul de – Planificare strategică FOND pentru perioada 2021-2025. Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România.

Întâlnirea cu reprezentanții celor 34 de organizații membre FOND este un demers necesar, cu precădere în această etapă, fiind o oportunitate unică de a împărtăși experiențele și provocările organizaționale, dar și de a seta noi direcții pentru viitoarele activități și proiecte asumate.

Ziua de 20 iulie a fost dedicată împărtășirii experienței din perioada pandemiei COVID-19 a fiecărei organizații membre FOND. S-a realizat o amplă analiză internă a principalelor provocări și obstacole organizaționale, inclusiv de ordin financiar generate de pandemia COVID-19, în rândul sectorului ONG și implicit a organizațiilor membre FOND. Contextul declanșat de pandemia de COVID-19 a determinat la nivelul organizațiilor membre adoptarea de inovații la nivel organizațional. În plus s-a observat o tendință de flexibilitate crescută și rezistență la provocări. De asemenea, în materie de trenduri, experiența din perioada pandemiei COVID-19 a determinat o apropiere față de instituții și autorități, dar și realizarea unor noi proiecte la nivel local și național care să răspundă noilor probleme și provocări generate de pandemia de COVID-19.

„Criza pandemică ne-a motivat să devenim mai prezenți în comunitate, să ne consolidăm echipa și să dovedim flexibilitate și reziliență”, a susținut un membru FOND.

În cea de a doua zi a evenimentului, reprezentanții celor 34 de organizații membre FOND s-au concentrat pe examinarea planului strategic anterior, respectiv ce păstrăm și ce modificăm în noul plan strategic. De asemenea, s-a pus accent pe planurile de viitor, cu focus pe următoarele întrebări de reflexie: cine suntem, cine vrem să devenim și încotro ne îndreptăm printr-o sesiune de brainstorming. Prin intermediul discuțiilor și dezbaterilor au fost conturate primele demersuri pentru elaborarea strategiei pentru perioada 2021–2025.

Operaționalizarea viziunii strategice reprezintă un proces esențial în elaborarea noii strategii FOND. Pentru acest proces, alături de FOND a fost prezentă doamna Cristina Rigman, consultant în planificare strategică, care a facilitat întregul proces. Evenimentul de planificarea strategică a avut loc în perioada 20-21 iulie, la Hotel Palace din Sinaia.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) în și beneficiază de o finanțare în valoare de 215 023 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați https://eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la https://activecitizensfund.ro.

English below:

The process of strategic planning FOND 2021-2025

More than a year after the beginning of the COVID-19 pandemic, The Romanian NGDO Platform – FOND organized, the first face-to-face event with member organizations in order to begin the process of the Strategic Planning FOND for 2021-2025. The event took place within the project Strengthening the Capacity and Sustainability of FOND and NGOs Active in International Development Cooperation in Romania.”

The meeting with the representatives of the 34 FOND member organizations is a necessary step, especially at this stage, being a unique opportunity to share experiences and organizational challenges, but also to set new directions for future activities and projects undertaken.

July 20 was dedicated to sharing the experience during the COVID-19 pandemic of each FOND member organization. An extensive internal analysis of the main organizational challenges and obstacles, including financial ones generated by the COVID-19 pandemic was carried out among the NGO sector and implicitly the FOND member organizations. The context triggered by the COVID-19 pandemic has led to the adoption of innovations at the organizational level at member level. In addition, a trend of increased flexibility and resistance to challenges was observed. Also, in terms of trends, the experience during the COVID-19 pandemic has led to an approach to institutions and authorities, but also to the realization of new projects at local and national level to respond to new problems and challenges generated by the COVID-19 pandemic.

„The pandemic crisis motivated us to become more present in the community, to strengthen our team and to show flexibility and resilience,” said a FOND member.

On the second day of the event, representatives of the 34 FOND member organizations focused on examining the previous strategic plan, namely what we keep and what we let go. Emphasis was also placed on future plans, with a focus on the following questions for reflection: who we are, who we want to become and where we are going through a brainstorming session. Through the discussions and debates, the first steps for the elaboration of the strategy for the period 2021–2025 were outlined.

The operationalization of the strategic vision is an essential process in the elaboration of the new FOND strategy. For this process, together with FOND was Mrs. Cristina Rigman, consultant in strategic planning. The strategic planning event took place between July 20-21, at the Palace Hotel in Sinaia.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe.”

The project is implemented by and benefits from a 215 023 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit http://www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at http://www.activecitizensfund.ro.

Comunicat de presă

Active-citizens-fund-4x-1

Cea de-a 13-a ediție a evenimentului tradițional marca FOND - Școala Română de Dezvoltare

Pe 22 iulie 2021 a avut loc cea de-a 13-a ediție a evenimentului tradițional marca FOND, Școala Română de Dezvoltare (Romanian Development Camp), la Sinaia, Hotel Palace. Şcoala Română de Dezvoltare reprezintă deja un eveniment brand pentru comunitatea naţională de dezvoltare, la care participă: reprezentanţi ai ministerelor de linie din România, ai sectorului neguvernamental și mediul academic.

Tematica celei de-a 13-a ediții a fost „Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”. Prin intermediul evenimentului, FOND și-a propus să dezbată alături de cei peste 60 participanți: parteneri guvernamentali, mediul academic și sectorul neguvernamental subiecte precum: Planul Național de Redresare și Reziliență, tendințele actuale și noile priorități în era post-COVID-19 în materie de finanțare pentru dezvoltare, dar și subiectul rezilienței societății civile în timpul pandemiei. Evenimentul are loc în cadrul proiectului Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România.

Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a consolida capacitatea FOND și a membrilor săi de a contribui la implementarea corespunzătoare a politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare și implicarea organizațiilor neguvernamentale în acest demers (atât la nivel de consultare, cât și prin proiecte concrete), dar și la schimbarea de atitudini privind reticența actorilor publici (îndeosebi la nivel politic) de a colabora cu sectorul ONG.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!”

English below:

The 13th edition of the traditional event brand FOND - Romanian Development Camp

On July 22, 2021, the 13th edition of the traditional brand event The Romanian NGDO Platform (FOND), the Romanian Development Camp, took place in Sinaia, Hotel Palace. The Romanian Development Camp already represents a brand event for the national development community, at which participate: representatives of the line ministries of Romania, of the non-governmental sector and from the academic environment.

The theme of the 13th edition was „Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”. Through the event, FOND aimed to discuss with the over 60 participants: government partners, academia and the non-governmental sector topics such as: National Recovery and Resilience Plan, current trends and new priorities in the post-COVID-19 era on financing for development, but also the subject of civil society resilience during the pandemic. The event took place within the project Strengthening the Capacity and Sustainability of FOND and NGOs Active in International Development Cooperation in Romania.

Project implemented by The Romanian NGDO Platform (FOND), with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to strengthen the capacity of FOND and its members to contribute to the proper implementation of the national development cooperation policy and the involvement of non-governmental organizations in this endeavor (both at consultation level and through concrete projects), but also to change attitudes towards the reluctance of public actors (especially at the political level) to collaborate with the NGO sector.

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

''Working together for a green, competitive and inclusive Europe!''

Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România

 

logo

 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Anunțăm lansarea noului proiect derulat de FOND, implementat în perioada aprilie 2021 – septembrie 2023.

În vederea consolidării capacității și sustenabilității FOND, dar și a organizațiilor active în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională în România, FOND va derula, în cadrul proiectului, următoarele activități:

  • organizarea de conferințe naționale pe teme conexe domeniului;
  • organizarea de sesiuni instruire și formare, în conformitate cu nevoile identificate ale principalilor beneficiari și grupuri ținta din proiect;
  • planificarea strategică multi-anuală și dezvoltare organizațională, la nivel de Federație și de organizații membre;
  • derularea de activități de cercetare, monitorizare, advocacy și networking la nivel național;
  • creșterea vizibilității activităților FOND și a organizațiilor membre în domeniu.

Proiectul urmărește să dezvolte o serie de instrumente care să aducă o contribuție substanțială în consolidarea FOND și a organizațiilor active din sectorul cooperării pentru dezvoltare internațională, un domeniu fundamental care se află pe agenda globală.

„Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) în și beneficiază de o finanțare în valoare de 215 023 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați https://eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la https://activecitizensfund.ro.”

English below:

Strengthening the Capacity and Sustainability of FOND and NGOs Active in International Development Cooperation in Romania.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

We announce the launch of the new project carried out by FOND, implemented between April 2021 - September 2023. The aim of the project is to strengthen the capacity of the Romanian NGDO Platform and its members in order to contribute to the proper implementation of the national development cooperation policy and the involvement of non-governmental organizations in this endeavor, but also to change attitudes on public actors' reluctance to collaborate with the NGO sector.

In order to strengthen the capacity and sustainability of the Romanian NGDO Platform and of the organizations active in the field of cooperation for international development in Romania, FOND will carry out the following activities:

  • organizing national conferences on topics related to the field;
  • organizing training and education sessions, in accordance with the identified needs of the main stakeholders and target groups in the project;
  • multi-annual strategic planning and organizational development, at the level of the Federation and member organizations;
  • conducting research, monitoring, advocacy and networking activities at national level;
  • increasing the visibility of the Romanian NGDO Platform and of the member organizations in the field.

The project aims to develop a number of instruments that will make a substantial contribution to strengthening the Romanian NGDO Platform and the organizations active in the field of international development cooperation, a key area on the global agenda.

„The project is implemented by and benefits from a 215 023 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit http://www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at http://www.activecitizensfund.ro.”

Autentificare intranet
> ti-ai uitat parola? click aici!

FOND

Website realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Agentiei de Dezvoltare Austriece, prin proiectul european TRIALOG.