Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania

Sursa foto: world.edu


Educatia pentru Dezvoltare este un proces de invatare activ, bazat pe valorile solidaritatii, egalitatii, includerii si cooperarii (Definitia DEEEP). Educatia pentru dezvoltare este despre intelegerea ca nu exista granite iar ceea ce se intampla acum intr-o parte a lumii, ne va afecta pe toti mai devreme sau mai tarziu.

Educaţie globală/pentru dezvoltare

Arii tematice în cadrul Educaţiei pentru Dezvoltare:

ODD (Obiectivele de Dezvoltare Durabile), Drepturile Copilului, Comerţ Echitabil, Dezvoltare Durabilă, Relaţiile Nord-Sud, Drepturile Omului, Globalizare, Drepturile Economice şi Sociale, Pace şi Dezvoltare, Drepturile Minorităţilor, Rasism, Democraţie şi Guvernabilitate, Migraţie, Probleme de Gen, Educaţie Multiculturală, Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare, Drepturi Politice și Civile, HIV/SIDA, Securitatea Hranei, Dreptul la munca, Organizaţia Mondială a Comerţului, Datorii, Strategii de finanţare pentru ED.

Activităţi specifice:

 • Informare
 • Conştientizare
 • Educare
 • Campanii şi Advocacy
 • Cercetare

Programele EDUCAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE se adresează:

Cetăţenilor, în general, copiilor, tinerilor, familiilor, comunităţilor, studenţilor, profesorilor, personalului didactic din şcoli şi universităţi, actorilor din mass-media, leader-ilor comunităţilor, factorilor de decizie (autorităţilor locale şi naţionale, instituţiilor publice), mediului de afaceri, Societăţii Civile, Sindicatelor, celebrităţilor.

Istoric:

Nevoia de a avea Educaţie pentru Dezvoltare a fost exprimată în mai multe întalniri internaţionale, fiind în acelaşi timp  şi rezultatul unei nevoi a UE de a-şi îmbunătăţi sistemul de comunicare legat de programele sale de dezvoltare şi de a-şi implica cetăţenii.

Iată o listă de iniţiative care au constituit paşi importanţi către  o Strategie Europeană de Educaţie pentru dezvoltare:

 1. Declaraţia de Politică pentru Dezvoltare (Consensul European)
 2. Regulamentul Consiliului nr. 1658/98
 3. Planul D al Comisiei Europene
 4. Rezoluţia Consiliului asupra Strategiei de Conştientizare pentru ED (2001)
 5. Declaraţia de la Maastricht (2002)
 6. Procesul Palermo (2003
 7. Conferinţa Europeană asupra Conştientizării şi ED pentru Solidaritate N-S

În cadrul CONCORD (Confederaţia europeană reprezentând mai mult de 1,500 de ONG-uri implicate în cooperare pentru dezvoltare), Forumul de Educaţie pentru Dezvoltare (FED) reprezintă unul dintre grupurile de lucru principale. Compus din reprezentanţi ai platformelor naţionale şi internaţionale din cadrul CONCORD, precum şi din reprezentanţi ai României şi Bulgariei, FED şi-a manifestat o atenţie deosebită pentru implicarea activă a României în procesul de elaborare al strategiei europene de ED prin invitaţia adresată de a fi parte din Steering Commitee (Consiliul Director). FED are ca principale arii tematice: curricula, cod de conduită, şcoala de vară, strategii de finanţare, informare şi conştientizare. 

FED lucrează în paralel cu DEEEP, acesta din urmă fiind un proiect iniţiat de FED pentru activităţile sale legate de educaţie pentru dezvoltare.

JUSTIFICARE:

Educaţia pentru dezvoltare, aşa cum este definită în contextul EU şi adoptată de către CONCORD, este foarte necesară în contextul unui sector ONGD tânăr pentru o serie întreagă de motive:

a) susţine un proces necesar de educare a practicienilor în paralel cu acţiunile de cooperare pentru dezvoltare. Astfel, în contextul României ar fi necesare educaţia ţintită către: sectorul ONG, autorităţi, Guvern, populaţie şi mediul donatorilor.

b) susţine ridicarea gradului de conştientizare al populaţiei într-o temă foarte nouă (dar NECESARĂ) pentru România. Conştientizand necesitatea cooperării pentru dezvoltare putem să avem şi conştiinţa şi demnitatea apartenenţei la comunitatea globală.

c) Eforturile României în Educaţia pentru Dezvoltare sunt susţinute la nivel euro.

Sursa: MAE

Resurse:

DEEEP - Developing Europeans' Engagement for the Eradication of Global Poverty

GLEN - Global Education Network

Development Education.ie

Global Education Network Europe

Autentificare intranet
> ti-ai uitat parola? click aici!

FOND

Website realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Agentiei de Dezvoltare Austriece, prin proiectul european TRIALOG.