Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania

Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România

logo

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Anunțăm lansarea noului proiect derulat de FOND, implementat în perioada aprilie 2021 – septembrie 2023.

În vederea consolidării capacității și sustenabilității FOND, dar și a organizațiilor active în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională în România, FOND va derula, în cadrul proiectului, următoarele activități:

  • organizarea de conferințe naționale pe teme conexe domeniului;
  • organizarea de sesiuni instruire și formare, în conformitate cu nevoile identificate ale principalilor beneficiari și grupuri ținta din proiect;
  • planificarea strategică multi-anuală și dezvoltare organizațională, la nivel de Federație și de organizații membre;
  • derularea de activități de cercetare, monitorizare, advocacy și networking la nivel național;
  • creșterea vizibilității activităților FOND și a organizațiilor membre în domeniu.

Proiectul urmărește să dezvolte o serie de instrumente care să aducă o contribuție substanțială în consolidarea FOND și a organizațiilor active din sectorul cooperării pentru dezvoltare internațională, un domeniu fundamental care se află pe agenda globală.

„Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) în și beneficiază de o finanțare în valoare de 215 023 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați https://eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la https://activecitizensfund.ro.”

English below:

Strengthening the Capacity and Sustainability of FOND and NGOs Active in International Development Cooperation in Romania.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

We announce the launch of the new project carried out by FOND, implemented between April 2021 - September 2023. The aim of the project is to strengthen the capacity of the Romanian NGDO Platform and its members in order to contribute to the proper implementation of the national development cooperation policy and the involvement of non-governmental organizations in this endeavor, but also to change attitudes on public actors' reluctance to collaborate with the NGO sector.

In order to strengthen the capacity and sustainability of the Romanian NGDO Platform and of the organizations active in the field of cooperation for international development in Romania, FOND will carry out the following activities:

  • organizing national conferences on topics related to the field;
  • organizing training and education sessions, in accordance with the identified needs of the main stakeholders and target groups in the project;
  • multi-annual strategic planning and organizational development, at the level of the Federation and member organizations;
  • conducting research, monitoring, advocacy and networking activities at national level;
  • increasing the visibility of the Romanian NGDO Platform and of the member organizations in the field.

The project aims to develop a number of instruments that will make a substantial contribution to strengthening the Romanian NGDO Platform and the organizations active in the field of international development cooperation, a key area on the global agenda.

„The project is implemented by and benefits from a 215 023 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit http://www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at http://www.activecitizensfund.ro.”

Autentificare intranet
> ti-ai uitat parola? click aici!

FOND

Website realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Agentiei de Dezvoltare Austriece, prin proiectul european TRIALOG.