Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania

Adera la FOND

Poate dobândi calitatea de membru activ, prin decizia Adunării Generale, orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- activează în domeniul cooperarii internaţionale pentru dezvoltare şi ajutor umanitar şi/sau deţine expertiză în cel puţin unul dintre domeniile prioritare din cadrul strategiei naţionale de cooperare pentru dezvoltare;
- funcţionează pe baza legislaţiei române în vigoare;
- este neafiliată politic;
- aderă la scopul şi obiectivele FOND;
- achită, în avans, cotizaţia stabilită pe un an de zile;
- este transparentă şi îşi face public rapoartele anuale narative şi financiare.

Pașii necesari pe care trebuie să îi parcurgeți pentru a deveni membru FOND:

1. Scrieţi pe adresa office@fondromania.org  şi exprimaţi-vă interesul pentru a deveni membru FOND, trimiţând de asemenea o scrisoare de intenţie de aderare şi un CV al organizaţiei pe care o reprezentaţi, precizând detalii precum: adresa completă, număr de telefon, adresa web. 
2. Trimiteţi o copie dupa statutul organizaţiei, ultimul raport anual împreună cu ultimul bilanţ contabil al organizaţiei pe care o reprezentaţi, fie în format electronic pe adresa office@fondromania.org, fie prin intermediul serviciului poştal pe adresa biroului FOND– specific
ând pe plic : „Pentru FOND – dosar pentru aderare”.
3. Conform Hotăr
ârii Adunării Generale FOND (martie 2012), organizaţiile care vor să devină membri FOND vor achita o taxă de aderare echivalentă cu cotizaţia de membru minimă (50 Euro). După primirea dosarului de aderare, echipa executivă FOND va emite o cerere de plată către organizaţia candidată pentru achitarea taxei de aderare.
4. După achitarea taxei de aderare, cererea şi documentaţia va fi prezentată Consiliului Director (CD) FOND în cadrul următoarei întâlniri a acestuia, iar membri CD vor vota aderarea organizației la federație (conform Articolului 36, lit. M din Statutul FOND). 
5.Răspunsul final va fi trimis în decurs de 15 zile de la luarea deciziei finale.

Autentificare intranet
> ti-ai uitat parola? click aici!

FOND

Website realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Agentiei de Dezvoltare Austriece, prin proiectul european TRIALOG.