Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania

Activități organizații membre derulate în anul 2018

Asociația A.R.T. Fusion - Proiecte în derulare în anul 2018

Pe parcursul anului 2018, Asociația A.R.T. Fusion este implicată în 3 principale proiecte:

- "In the Footsteps of a Migrant" - ce își propunesă facă mai vizibilă și mai ușoară de înțeles situația refugiaților și a migranților în Europa și de a transmite cunoștințe pe teme precum: cauzele de fugă, obstacolele birocratice, condițiile de viață, statutul juridic, conflictul asupra valorilor etc.

- "Animate the Global Change" - ce are drept scop creșterea capacității organizațiilor de tineret din Europa și Africa de a contribui la o societate durabilă și sustenabilă prin metode inovatoare alternative (metode de campanie stradală: artă participativă, bibliotecă vie și alte tehnici stradale).

- "Differences Challenge Assumptions" - un proiect intercontinental ce își propune să crească nivelul de competențe a lucrătorilor de tineret din 4 continente (America de Sud, Africa, Europa și Asia) în ceea ce privește multiculturalismului.

Vă invităm să citiți mai multe informații despre proiectele A.R.T. Fusion aici și pe website-ul Asociației: www.artfusion.ro .

Apel pentru Aplicații de Subgrant-uri: Fundația World Vision Romania -  Proiectul "Make Europe Sustainable for All"/ TL: 6 mai 2018

Fundația World Vision România lansează o solicitare de aplicații pentru   acordarea de subgrant-uri  in cadrul  Proiectului  ‘Make Europe Sustainable for All',  finanțat de  Programul de Educație pentru Dezvoltare și Creștere a Gradului de Conștientizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă,  in perioada iulie 2017 - iunie 2020.

Proiectul combină expertiza si experiența a 25 de parteneri din 14 țări europene, rețele europene sau globale și adresează nevoia unei implementări semnificative, participative și legitime a Agendei 2030, precum și necesitatea unor acțiuni  globale, holistice și integrate, pornind de la nivel global la nivel local.

Scopul proiectului este promovarea unei implementări ambițioase a Agendei 2030 de către și în cadrul Uniunii Europene, responsabilizând Uniunea Europeană și guvernele statelor europene, pentru a accelera această implementare.

Subgrant-urile pot fi acordate pentru grupuri locale, organizații locale și alți actori ai societății civile care lucrează la nivel local, pentru a le întări capacitatea de implementare simonitorizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, pentru creșterea conștientizării rolului transformativ pe care il pot avea obiectivele de dezvoltare durabilă pentru fiecare cetățean European și a rolului acestora în promovarea Agendei 2030.

Notă: În cadrul prezentei solicitări de aplicații vor fi acordate 3 grant-uri in cuantum de maximum 1000 de euro fiecare.

Aplicațiile vor fi primite și analizate pana la data de 6 mai 2018.  Detalii despre procesul de aplicație pot fi accesate aici: https://worldvision.ro/Presa/2018/lansare-apel-pentru-grant-uri-in-cadrul-proiectului-make-europe-sustainable-for-all-a871.html

Apel pentru Contribuții: Chestionarul Habitat for Humanity #BuildSolidGround

Știți câte milioane de oameni locuiesc în așezări informale, fără acces la utilități si servicii, care este rata de urbanizare în țările în curs de dezvoltare sau cât de mult consumă orașele din resursele planetei?

Ați vrea să întelegeți mai bine situația sau să vă implicați?

Răspundeți la acest chestionar https://www.surveymonkey.com/r/BuildSG?lang=ro și ajutați echipa Habitat for Humanity Romania să dezvolte campanii de informare prin care să atragă atenția asupra nevoii de locuire la nivel global și nu numai. #BuildSolidGround

ACTEDJ - Baza de date privind IWT și tehnologii ecologice

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea "Dunărea de Jos" derulează în consorțiul format din 10 parteneri de proiect şi 6 parteneri asociaţi reprezentând Autorităţi naţionale, Instituţii de cercetare şi dezvoltare şi ONG-uri din 7 ţări Dunărene proiectul Green Danube.

La sfârșitul lunii februarie, a fost finalizat primul output al Pachetului de lucru 4, Tehnologii Ecologice: Baza de date referitoare la regimul navelor pentru transportul pe căi navigabile interioare și tehnologii ecologice aferente, împreună cu trei livrabile importante:

Raport tehnic cu rezultatele inventarului navelor care tranzitează Dunărea, mai ales în zonele preselectate de monitorizare, cu referire la regimul de funcționare și emisii; Inventar asupra tehnologiilor inovative și bune practici privind reducerea emisiilor pe Dunăre; Raport al infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi de-a lungul Dunării.

Această bază de date este punctul de plecare pentru dezvoltarea unei Strategii de politici suport al reducerii de emisii pe Dunăre prin promovarea tehnologiilor ecologice.

Confederația CARITAS România  - Proiectul PEACH: Voluntariat și Asistență umanitară în Europa și Asia

Proiectul PEACH -  European-Asian Partnership for Building Partnerships in Humanitarian Action, în cadrul căruia Confederația Caritas România a colaborat timp de 2 ani cu organizații Caritas din Europa și din Asia, s-a încheiat cu un workshop în Bangkok. Proiectul a fost cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar".

Principalul scop al proiectului a fost de a sprijini organizații partenere în consolidarea capacităților la nivel strategic și operațional în acțiunea umanitară precum întărirea organizațiilor partenere în domeniul managementul voluntarilor în situații de urgență respectând standardele europene.

În cadrul proiectului au fost pregătiți formatori din toate țările implicate din Asia care au participat în sesiuni de training pe teme de asistența umanitară și managementul voluntarilor. Au urmat mai multe sesiuni de training în fiecare țară, dar și vizite pentru schimburi de experiență. De asemenea s-a elaborat un manual pentru managementul voluntarilor în programe umanitare.

În cadrul proiectului, Confederația Caritas România a fost responsabilă pentru pregătirea și susținerea unui training despre procedurile folosite în rețeaua Caritas pentru coordonarea și finanțarea  programelor umanitare (CI toolkit) și despre evaluarea nevoilor după un dezastru. De asemenea Caritas România a pregătit un ghid pentru voluntari cu informații esențiale despre asistența umanitară. Acest ghid va fi disponibil în curând și în limbă română.

Fundaţia „Alături de Voi" - Proiectul „BUILD Solid Ground"

Începând din luna noiembrie 2017, Fundaţia „Alături de Voi" România este parte din proiectul „BUILD Solid Ground", derulat de un consorțiu de 14 parteneri din 8 țări europene, sub coordonarea Organizației Habitat for Humanity International din Slovacia şi finanțat de Comisia Europeană în cadrul DEAR (Development Education and Awareness Raising).

Proiectul cuprinde o serie de activităţi pentru reducerea sărăciei şi de promovare a accesului la locuinţe decente şi urmăreşte încurajarea implicării active a cetățenilor europeni în acţiuni de dezvoltare globală sustenabilă, în acord cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

În cadrul proiectului, care va fi implementat pe o perioadă de 3 ani, cu un buget de 355.000 Euro,  Fundaţia "Alături de Voi" România va derula campanii de conştientizare asupra obiectivelor dezvoltării durabile în rândul elevilor şi studenţilor, cu privire la reducerea sărăciei, egalitatea de gen, munca decentă şi creştere economică, dezvoltarea oraşelor şi transformarea lor în aşezări sigure şi durabile. De asemenea, împreună cu Habitat For Humanity România şi Fundaţia ProVobis, ADV România se va implica într-o amplă campanie de advocacy la nivel local, național și european, campanie care va viza sectorul de afaceri, autoritățile locale și naționale, sectorul educațional (școli generale, licee și universități), precum și membri ai Parlamentului, mass-media, cu scopul de a produce schimbări pozitive prin adoptarea de politici publice, în acord cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de statele membre ONU, inclusiv de România, la Summit-ul din septembrie 2015.

ACTEDJ - Proiectul Green Danube

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea "Dunărea de Jos" prezintă proiectul "Green Danube", implementat cu sprijinul financiar al Programului Transnațional Dunărea și în parteneriat cu autorităţi naţionale, instituţii de cercetare şi dezvoltare şi ONG-uri din România și alte 6 ţări dunărene.

Proiectul urmărește promovarea unor politici transnaționale integrate și soluții practice pentru un transport nepoluant în regiunea Dunării.

Principalele activităţi desfăşurate în primul an al proiectului:

Analiza poluării aerului - monitorizarea 24/24h în Delta Dunării și Porțile de Fier I, prin organizarea de expediţii pentru colectarea de probe și măsurarea emisiilor în aer în zonele selectate; Colectarea informațiilor privind tehnologii ecologice - inventarierea caracteristicilor, regimurilor de funcționare, tehnologiilor inovatoare și bunelor practice în vederea elaborării unei strategii de reducere a emisiilor în regiunea Dunării; Analiza cadrului politic și legislativ - analizarea politicilor europene, regionale și naționale, pecum și identificarea directivelor europene, strategiilor și planurilor de acțiune existente în toate cele șapte țări ale consorțiului; Promovarea și diseminarea proiectului - organizarea de interviuri cu specialişti, întâlniri de lucru și ateliere tematie naționale și internaționale și diseminarea informațiilor în social media la nivel național.

Vă invităm să citiți mai multe detalii despre activitățile proiectului la link-urile: http://www.interreg-danube.eu/green-danube și https://www.facebook.com/GreenDanube .   

APDD - Agenda 21 continuă educația globală

"Walk the (Global) Walk: Mobilizarea tinerilor din Europa pentru susținerea Obiectivelor de Dezvolatre Durabilă" este noul proiect co - finanțat de Comisia Europeană , prin programul DEAR - CSO-LA/2016/151103-4/1,  pe care  îl vor implementa în România asociația "Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă - Agenda 21" și Primăria Municipiului București, în calitate de co - aplicanți.  Partenerul national al proiectului este Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni și va  reuni autorități locale și organizații ale societății civile din 11 țări: Italia, Franța, Cipru, România, Marea Britanie, Ungaria, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Bosnia și Albania. Regiunea Toscana, în parteneriat cu Oxfam Italia vor coordona proiectul.

Obiectivul principal al proiectului constă în stimularea parteneriatelor globale și a colaborării dintre autorități locale și organizații ale societății civile, cu scopul de a promova un cadru educațional comun pentru sistemul public de învățământ, care să poată susține și promova noile Obiective de Dezvoltare Durabilă  cuprinse în Agenda 2030.

Proiectul își propune să dezvolte instrumente și abordări replicabile pentru a informa tinerii, educatorii și comunitățile locale, pentru a face transfer de cunoștințe și bune practici și pentru a asigura un impact de durată al acestor activități, care vor implica, la nivelul proiectului, peste 30.000 de elevi și 1.200 de profesori și educatori, pe parcursul a trei ani.

În fiecare țară se va organiza anual o Săptamână a Educației Globale, al cărei eveniment central va fi Global Walk - o acțiune gen mars,  pe o distanță de min 2 km, care va reuni  la nivel de proiect 10.000 de participanți: tineri, reprezentanți ai autoritaților locale, studenți, ONG- uri, mass - media.

În România, grupul țintă va fi constituit din : 12 unități școlare, 135 cadre didactice; 3.375 elevi; 72 de lideri tineri,  300 funcționari publici și 6 ONG-uri active în domeniul educației pentru dezvoltare / educației globale.

Activități organizații membre derulate în anul 2017

Asociația A.R.T Fusion - World`s Future in Your Actions

Asociația A.R.T Fusion a desfășurat în perioada martie 2016 și decembrie 2017 proiectul World`s Future in Your Actions ce a abordat ca tematică educația globală.

Printre rezultatele proiectului se numără un Manual pentru Facilitatori/ Facilitatoare de Educație Globală pe care îl găsiți disponibil online în 6 limbi (engleză, franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă) pe site-ul asociației noastre la secțiunea descarcă cât și accesând link-urile de mai jos.

Să îl folosiți cu drag și să vă inspire ori de câte ori educația globală vă captează atenția. Este gata de a fi împărțit, deci dați de veste de știti persoane dornice de citit!

Proiectul World`s Future in your actions este organizat cu suportul Erasmus+, program al Comisiei Europene și a implicat 26 de lucrători/lucrătoare de tineret din 3 țări africane: Mozambic, Tanzania, Togo și 3 țări europene: Italia, România, Spania.

www.artfusion.ro/index.php/ro/descarca

Engleză: https://issuu.com/andreea_loredana/docs/manual_en_online

Română: https://issuu.com/andreea_loredana/docs/manual_ro_online

Italiană: https://issuu.com/andreea_loredana/docs/manual_it_online

Portugheză: https://issuu.com/andreea_loredana/docs/manual_pt_online

Franceză: https://issuu.com/andreea_loredana/docs/manual_fr_online

Spaniolă: https://issuu.com/andreea_loredana/docs/manual_es_online

APDD Agenda 21: Lansarea kit-ului educațional EAThink2015 România

Asociația Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă - Agenda 21anunță lansarea kit-ului educațional EAThink2015 România - o publicație ce cuprinde o selecție de instrumente educaționale și unități de învățare dezvoltate prin intermediul proiectului pe tema educației globale.

Culegerea include un număr de 26 de unități de învățare, 15 realizate de cadre didactice din școlile participante la proiect din România, și 11 realizate de cadre didactice din țările partenere. Unitățile sunt împărțite pe patru mari tematici: consum și producție responsabile, sănătate și bunăstare, promovarea unei agriculturi sustenabile, protejarea ecosistemelor tereste și acvatice. Unitățile de învățare includ planul de lecție, și după caz, anexele aferente.

Vă invităm să descărcați culegerea de la următorul linkhttp://eathink2015.org/download/EAThink_National_Kit_Romania_and_Annexes.zip.

Mai multe informații la adresa de e-mail: monica.cugler@agenda21.org.ro.

ADRA România - "Speranță pentru imigranți"

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor - ADRA România, prin proiectul "Speranță pentru imigranți" sprijină primul spital ADRA în localitatea Hassan Sham, la granița dintre de Irak și Kurdistan. Spitalul acoperă nevoile medicale ale unei populații de 100.000 de persoane din regiune.

Scopul proiectului reprezintă sprijinirea în achiziționarea echipamentelor necesare desfășurării activității spitalului. Un prim transport a fost realizat august 2017, iar al doilea transport în luna noiembrie a.c. A treia etapă a proiectului constă în achiziționarea unei ambulanțe pentru a înlesni accesul refugiaților la asistență medicală.

Vă invităm să citiți mai multe aici și să urmăriți un scurt video-reportaj despre activitatea ADRA în Hassan Sham la următorul link: https://www.facebook.com/adra.romania/videos/10155368383502029/ .

APDD Agenda 21: EAThink - Mâncați local, gândiți global/ Culegere pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar

Asociația Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă - Agenda 21anunță lansarea kit-ului educațional EAThink2015 România - o publicație ce cuprinde o selecție de instrumente educaționale și unități de învățare dezvoltate prin intermediul proiectului. Unitățile de învățare au fost colectate, reînnoite, adaptate, testate și re-dezvoltate pe parcursul derulării proiectului. Acestea includ o varietate de subiecte, probleme și abordări, toate însemnând instrumente noi multidisciplinare, flexibile și adaptatate pentru Educația pentru Cetățenia Globală, axate pe problemele alimentare.

Culegerea include un număr de 26 de unități de învățare, 15 realizate de cadre didactice din școlile participante la proiect din România, și 11 realizate de cadre didactice din țările partenere. Unitățile sunt împărțite pe patru mari tematici: consum și producție responsabile, sănătate și bunăstare, promovarea unei agriculturi sustenabile, protejarea ecosistemelor tereste și acvatice.

Unitățile de învățare includ planul de lecție, și după caz, anexele aferente. Culegerea poate fi descărcată de la următorul link: http://eathink2015.org/download/EAThink_National_Kit_Romania_and_Annexes.zip.

Proiectul EAThink2015. Învățare Globală pentru schimbare în Anul European pentru Dezvoltare 2015 și mai departe: Angajamentul tinerilor europeni de la sere școlare experimentale până la sisteme de alimentație sustenabileeste implementat în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2017, de fundația ACRA - CSC - Italia, în parteneriat cu organizații din alte 13 țări europene. În România, asociația Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă - Agenda 21 este coordonatorul național al proiectului.

Proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin programul "Actori non-statali și autorități locale în dezvoltare. Creșterea gradului de conștientizare publică pe probleme de dezvoltare și promovarea educației pentru dezvoltare în Uniunea Europeană".

APDD Agenda 21 – Promovarea campaniei MAE “Not a Target”

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 s-a implicat în promovarea campaniei "Not a Target" sprijinită de MAE anul acesta.

Campania s-a desfășurat în luna septembrie și prima parte a lunii octombrie, la nivel de liceu și cu preponderență la clasa a XII a Uman în cadrul disciplinei opționale "Drept internațional umanitar".

Activitățile desfășurate au fost:

  • realizarea de afișe de conștientizare;
  • desene/ colaje cu mesaje specifice în cadrul orelor de desen;
  • ateliere de lucru având diverse teme : copiii soldați, dreptul războiului, reguli necesare într-un conflict armat etc.;
  • realizare fotografii.

A.R.T. Fusion - Participarea la Forumul Societății Civile din America Latină și UE

În perioada 7 - 8 septembrie a avut loc în San Salvador (El Salvador) Forumul Societății Civile din America Latină și Uniunea Europeană.

Aproximativ 100 de reprezentanți ai societății civile de pe ambele continente au analizat în ateliere tematice aspecte cruciale relevante în acest context.

Rezultatul acestui forum a luat forma unui set de recomandări din partea societății civile către șefii statelor din cele două regiuni în cadrul următorului Summit EU-CELAC (Uniunea Europeană - Comunitatea de state din America Latină și Caraibe) (datele încă nu au fost stabilite).

Declarația (cu recomandările societății civile) se găsesc la acest link: https://goo.gl/X5q8JC . Această declarație încă nu a fost dată circulației în mediu extern. Până la data de 13 octombrie se adună semnături din partea organziațiilor care sprijină declarația. CONCORD este una din semnatare, FOND fiind membră a acesteia.

La acest forum din partea Romaniei a participat Andreea-Loredana Tudorache (din partea A.R.T. Fusion, membru FOND) prin intermediul informării transmise în newsletter-ul săptămânal FOND.

APDD Agenda 21 - International Seminar EAThink local: Think global. Global Citizenship Education /Food - Viena , 18 - 19 Septembrie 2017

Seminarul a fost organizat de Asociața Sudwind din Austria, partener în cadrul proiectului EATthink2015, Sustainable Agriculture.

APDD Agenda 21 a fost reprezentată de o delegație formată din Nina Cugler, președinta asociației, tutore educational în cadrul proiectului și de un grup de patru cadre didactice, coordonatoare ale proiectului din școli în care se implementează: Daniela Albu, CN "Mihai Eminescu", Buzău, Gabriela Dîrloman, Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu" București, Diana Basalic, CN "Emil Racoviță", București și Roxana Vișan, CN "Jean Monet", Ploiești.

În cadrul unor ateliere interactive, a mesei rotunde dedicate educației pentru cetățenie globală și a vizitelor la ferme, la biblioteca Bilbao - pentru educație globală și la târgul de produse organice, seminarul a facilitat schimbul de experiență și bune practici dintre cele 12 țări europene și parteneri din Senegal și Burkina Faso.

Echipa APDD Agenda 21 a fost prezentă prin intervenția doamnei Nina Cugler referitoare la globalizare în cadrul mesei rotunde "Necesitatea educației pentru cetățenie globală în sistemul actual de educație", prin atelierul Sisteme alternative pentru agricultură sustenabilă, susținut de Gabriela Dârloman și Roxana Vișan și prin prezentarea comună a celor 5 participanți pe tema " Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în educația pentru cetățenie globală".

Fundația Noi Orizonturi: Impacții din toată lumea arată ce înseamnă o comunitate puternică

„Tineri activi, comunități puternice!” (Active Youth, Powerful Communities!) este prima activitate la care au fost invitate să participe, în această vară, toate cele 350 de cluburi de inițiativă comunitară pentru tineri deschise cu sprijinul Fundației Noi Orizonturi în țară și peste hotare.

Aceasta a reprezentat un concurs foto-video prin care  tinerii care trăiesc în cele mai diferite părți ale lumii - România, Albania, Armenia, Cambodgia, Republica Dominicană, Georgia, Germania, Haiti, Honduras, Moldova, Nicaragua, Mexic, Palestina, Sri Lanka - au fost provocați să ilustreze ce înțeleg ei prin comunități puternice și cum văd propria contribuție în atingerea acestui scop.

Materialele primite din opt țări unde sunt active cluburile IMPACT și SKYE au fost jurizate de experți în fotografie și film, care le-au ales pe cele mai bune. Fotografia câștigătoare aparține unui club din Honduras, fiind realizată în cadrul unui proiect prin care au învățat cum să combată abuzul sezual al copiilor, iar filmul câștigător a fost produs de un club din Haiti, în timpul unui proiect prin care copiii și tinerii au învățat să protejeze și să curețe singura sursă de apă potabilă a satului.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

APDD Agenda 21: Seminarul european EATHINK MEETS CSA

Seminarul european Eathink meets CSA, desfășurat în perioada 10-11 iulie 2017 la Louvigny, Caen, în Franța a vizat întâlnirea cu micii producători ce fac parte din agricultura susținută de comunitate (Community Supported Agriculture) și participanți din cadrul proiectului "EAThink2015. Învățare globală pentru schimbare în Anul European pentru Dezvoltare 2015 și mai departe: Angajamentul tinerilor europeni de la sere școlare experimentale până la sisteme de alimentație sustenabile".

La seminar au fost prezenți participanți din țările: Austria, Belgia, Cehia, Croația, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Polonia, România și Spania. Asociația Asistență și programme pentru dezvoltare durabilă - Agenda 21 a fost reprezentată de Bărcanu Elena, cercetător la Stațiunea de cercetare și producție agricolă - Buzau si Bojoga Mirela , cadru didactic la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Moțoc".

Vă invităm să citiți mai multe informații despre seminar aici.

 

A.R.T. Fusion: Recomandările din cadrul Forumului Societății Civile din Africa și UE

În perioada 11-13 iulie a avut loc în Tunis (Tunisia) Forumul Societății Civile din Africa și Uniunea Europeană. Aproximativ 100 de reprezentanți ai societății civile de pe ambele continente au analizat în ateliere tematice aspecte cruciale relevante în acest context.

Rezultatul acestui forum a luat forma unui set de recomandări din partea societății civile către șefii statelor de pe cele două continente care urmează să se întâlnească în Coasta de Fildeș la al 5-lea Summit AE-EU (Uniunea Africană - Uniunea Europeană) în noiembrie 2017.

Declarația (cu recomandările societății civile) și alte detalii despre această întâlnire se găsesc la acest link: http://www.africa-eu-partnership.org/en/newsroom/all-news/africa-eu-civil-society-forum-takes-place-tunis.

La acest forum din partea României a participat Andreea-Loredana Tudorache (din partea A.R.T. Fusion, membru FOND).

 

Fundația Noi Orizonturi: Schimb internațional de tineri din cluburile Impact din România, Albania, Armenia și Moldova

41 de tineri, membri ai unor cluburi IMPACT din patru țări diferite s-au adunat, în săptămâna 25 iunie- 1 iulie, în stațiunea montană Straja pentru a schimba experiențe, pentru a sărbători împreună reușitele proiectelor și pentru a învăța mai multe despre comunicarea inter-culturală. Săptămâna a fost facilitată de o echipă a Fundației Noi Orizonturi și voluntari din România, Statele Unite și Japonia.

Tinerii s-au bucurat de două zile de activități de educație prin aventură desfășurate în Tabăra VIAȚA a Noi Orizonturi din Straja; de două zile de ateliere de lucru pe Biblioteca vie și Animație stradală și de încă o zi de drumeție în Parcul Național Retezat, aflat în apropiere, unde s-au delectat cu un prânz tradițional românesc la stâna unui cioban. Seara, participanții la schimbul de tineri și-au petrecut timpul la diverse ateliere de dezvoltare personală și activități distractive.

Vă invităm să citiți mai multe informații aici.

APDD – Agenda 21: Câștigătorii competiției video “Pe gustul tău”

EAThink2015 – mănâncă local, gândește global” este un proiect destinat unităților de învățământ primar și secundar din 12 țări europene și 2 țări africane, finanțat de către Uniunea Europeană cu obiectivul de a creşte atât gradul de înțelegere critică a elevilor și profesorilor cât și angajamentul lor activ în ceea ce priveşte provocările dezvoltării globale, cu axare pe siguranța și suveranitatea alimentară, sistemele sustenabile de alimentaţie şi mica agricultură, implemenat în România de către APDD – Agenda 21.

În cadrul proiectului ce se derulează începând cu anul 2015 a avut loc, în această perioadă, competiția de spoturi video “Pe gustul tău” destinat elevilor si cadrelor didactice din școlile implicate în proiectul ”EAThink 2015”. Obiectivul competiției a fost realizarea unor spoturi video de comunicare socială, de maximum 30 de secunde, pe teme de consum responsabil, sisteme sustenabile de producție și consum și dreptul la hrană.

Câștigătorii competiției au fost elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Buzău. Spotul denumit ”CÂȘTIGĂ SĂNĂTATE!” se poate vizualiza în linkul următor: https://www.youtube.com/watch?v=X5tbKoyZa7c .

APDD Agenda 21: Atelierul I.D.E.A.S. – Elaborarea Cartei Diversităţii în România

În data de 27 iunie a.c. a avut loc al doilea atelier de lucru pentru elaboararea Cartei Diversității în România. Scopul acestuia este de aduce la masa de discuții diverși actori interesați (reprezentanți ai instituțiilor publice, companiilor, organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, întreprinderilor mici și mijlocii, etc.) în procesul de elaborare a Cartei Diversității, împreună cu care ne propunem să identificăm modul de abordare și direcția de implementare cele mai potrivite în contextul diversității din România.

Activitatea face parte din proiectul I.D.E.A.S. - Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România), finanțat de Comisia Europeană, prin programul DG Justiție și Consumatori și implementat de DOBROVITA Slovenia, cu parteneri din sectorul privat și public din România, Slovenia și Croația. Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 este unul dintre partenerii români, alături de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și fundaţia Forum for International Communications.

Mai multe informații legate de proiect pot fi găsite aici.

 

Podul "România-Palestina pentru viitorul tinerilor cu dizabilități" a fost finalizat

FDP-Protagonisti a marcat finalizarea proiectului „Romania-Palestina, un pod pentru viitorul tinerilor cu dizabilități", în cadrul evenimentului de diseminare organizat în 21 iunie 2017 la București.

Scopul seminarul a fost de a împărtăși experiența unui proiect de cooperare pentru dezvoltare al României și de a oferi elemente cheie despre contextul național și internațional în care astfel de proiecte pot fi dezvoltate.

Proiectul „Romania-Palestina, un pod pentru viitorul tinerilor cu dizabilități" a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin RoAid - Agenția României de cooperare pentru dezvoltare și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) - Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală. Proiectul a fost implementat în perioada septembrie 2016-iunie 2017 de FDP-Protagoniști în educație în parteneriat cu AVSI Palestina și Centrul de Reabilitare Lifegate din Bethlehem.

Scopul proiectului a fost de a contribui la incluziunea socială sustenabilă a tinerilor cu dizabilități din Teritoriile Palestiniene, avand ca obiectiv calificarea și integrarea în sectoarele economice cu cerere pe piața muncii a 30 de tineri cu dizabilități marginalizați din regiunea Bethlehem.

Vă invităm să citiți mai multe informații legate de seminarul organizat aici.

Caritas România - Sprijin pentru Siria

Caritas România o să finanțeze două proiecte de asistență umanitară pentru populația grav afectată de conflictul violent din Siria. Fondurile necesare au fost donate în cadrul unei colecte organizată în bisericile catolice din toata țară în luna februarie. Suma colectată se ridică la 490.307 RON.

Primul proiect este dedicat orașului Alep, unde timp de mai mulți ani au avut loc altercații violente între armată siriană și forțele de opoziție. Peste 300.000 de oameni au fost forțați să plece din oraș în căutare unui loc mai sigur. Mai multe cartiere au fost distruse aproape în întregime.

Celălalt proiect este implementat tot de Caritas Siria în orașele Tartous și Mashta Al Helu, aflate în zona de coastă Mediterană a Siriei. Această zonă nu este direct afectată de război, dar peste 200.000 de refugiați interni au găsit acolo un adăpost temporar. Prin acest proiect 560 de familii beneficiază de asistență financiară pentru chirie; 435 de studenți primesc un suport educațional, 276 pacienți ajutoare medicale. 784 familii beneficiază de produse alimentare și produse nealimentare (detergenți, lapte și scutece). De asemenea este planificat un program de dezvoltare comunitară la care vor participa în primul rând femei.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Finalizarea proiectului GlobalCool!: Implicarea activă a tinerilor cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale

Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și „AUR"- Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele Umane (A.N.S.R.U) au implementat în perioada iunie 2016 - martie 2017 proiectul „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale".

Proiectul GlobalCool a urmărit realizarea unei campanii de informare, conștientizare și sensibilizare cu privire la problemele de dezvoltare globală, adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani din instituțiile de învățământ liceal din București și din județele Bacău, Buzău și Vrancea.

Tematicile abordate s-au axat pe Agenda de Dezvoltare Post-2015, punând accentul pe aspecte precum eradicarea sărăciei extreme, egalitatea de gen, educația inclusivă și echitabilă, munca decentă, migrația și dezvoltarea.

Vă invităm să citiți comunicatul oficial de presă de finalizare al proiectului aici.

FDP - Protagoniști în educație: România-Palestina, un pod pentru viitorul tinerilor cu dizabilități

În cadrul proiectului "Romania-Palestina, un pod pentru viitorul tinerilor cu dizabilități" finanțat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid) și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) - Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală, 8 tineri cu dizabilități și dificultăți de învățare din Teritoriile Palestiniene au posibilitatea să participe la cursul de bucătar sub îndrumarea unor experți în domeniu: un chef și un asistent.

Proiectul este derulat în perioada septembrie 2016-Iunie 2017, în parteneriat cu Fundația AVSI și Centrul de Reabilitare Lifegate din Betleem.

Având în vedere scopul proiectului de a contribui la incluziunea socială sustenabilă a tinerilor cu dizabilități, alți 23 tineri cu dizabilități sunt înscriși și participă la formarea practică în cadrul mai multor ateliere din cadrul Centrului LifeGate: tâmplărie, ceramică, tricotaje, brodare, croitorie, reparații încălțăminte, spălătorie, fierărie.

Mai multe informații pot fi găsite aici.

Autentificare intranet
> ti-ai uitat parola? click aici!

FOND

Website realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Agentiei de Dezvoltare Austriece, prin proiectul european TRIALOG.